DOKUMENT

Här hittar du dem – alla mallar, dokument och planer vi samlat för dig som är föreningsaktiv. Vi hoppas du har nytta av dem och att de underlättar ditt engagemang! 

Strategihus

Strategihuset består av fyra delar: syfte, omgivning, egen förening och vision. På ett enkelt sätt kan styrelsen i en förening jobba fram en strategi för föreningen utgående från strategihuset.Läs mera »

Budget

För varje verksamhetsår uppgörs en verksamhetplan och en budget.Läs mera »

Byaplanering

Byaplanering är en demokratisk process där målet är att engagera alla invånare i utvecklingen av byn. Man planerar några år framåt och säger vad man vill göra under de kommande åren i byn; vad man skall satsa på och vad man vill att skall hända i byn.Läs mera »

Brainstorming

Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att hitta nya idéer och utveckla kreativt tänkande. Metoden har som syfte att tanka av deltagarna deras idéer. Läs mera »

Fokusgrupp

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att gemensamt fokusera på en fråga. De kan träffas en gång eller flera, beroende på frågans art.Läs mera »

Föreningskompassen

Du analyserar föreningen tillsammans med de andra medlemmarna i din styrelse utgående från 14 indikatorer som berör föreningens administration, ekonomi, aktiviteter och uppföljning av målsättningar.Läs mera »

Framtidsdialog

Syftet med framtidsdialogen är att identifiera omvärldsutmaningar, problem, visioner, strategier och aktiviteter.Läs mera »

Framtidsverkstad

Framtidsverkstad är en metod som går att förverkliga på några diskussionsträffar. Det som gör den lite speciell är att diskussionen startar utifrån gruppens nuvarande problem. Det betyder att en framtidsverkstad inte går att genomföra i ett sällskap med nöjda människor.Läs mera »

Mindmap

Mindmap (tankekarta) är egentligen ett sätt att strukturera upp en fråga, en verksamhet eller ett problem. Det är ett bra verktyg för planering; en visuell metod som ger en bra översikt över frågan.Läs mera »

Mötesplats framtiden

En enkel metod som är användbar i olika sammanhang. Den passar lika bra för diskussion om "Föreningar i framtiden" som "Vår kommun/by år 2030".Läs mera »

Operametoden

Opera är ett effektivt mötes- och processverktyg som skapar delaktighet, tydliga mål och starka åtaganden i en snabb och kreativ process.Läs mera »

PMI

PMI står för Plus, Minus och Intressant.  Läs mera »

Projektplanering

Projektplanen bör ge en översikt över projektet, dess målsättningar och hur det är tänkt att det ska fungera. Läs mera »

Rundan

Rundan är ett pedagogiskt verktyg och en samtalsmetod som kan sägas utgöra hjärtat i en självhjälpsgrupp. Rundan innebär att ordet går runt i gruppen så att varje gruppdeltagare har möjlighet att tala fritt utan att övriga gruppdeltagare avbryter, invänder eller kommenterar det som sägs.Läs mera »

Scenariometoden

Scenariometoden går ut på att försöka skapa sig uppfattningar om hur morgondagens verklighet kan tänkas se ut.Läs mera »

Social redovisning

Social redovisning är en metod med vilken ett företag/organisation kan planera, leda och mäta sina icke kommersiella aktiviteter och belysa företaget både internt och externt.Läs mera »

Studiecirkel

Studiecirkeln är en bra form för studier i grupp. Att arbeta i studiecirkel innebär att man tillsammans hjälps åt att söka kunskaper samtidigt som man drar nytta av de enskilda deltagarnas erfarenheter.Läs mera »

SWOT-analys

SWOT-analysen är en enkel och användbar metod för många sammanhang. Den används såväl inom företagsvärlden som i utbildningssammanhang och i projektverksamhet. Läs mera »

Tumstock för föreningsdemokrati

Tumstocken är ett redskap för att se och bedöma demokratikvaliteten. Läs mera »