Operametoden

Opera är ett effektivt mötes- och processverktyg som skapar delaktighet, tydliga mål och starka åtaganden i en snabb och kreativ process.

Operametoden ger alla en naturlig chans att delta och för även fram de tysta gruppmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Metoden fokuserar på det väsentliga, förankrar genom sin process, kombinerar systematik med en kreativ process samt möjliggör att förslag bedöms likvärdigt.

När?

 • När man vill effektivisera arbets- eller föreningsmöten

 • för att ta fram mål och indikatorer i projekt- och /eller utvecklingsarbete

 • för uppföljning och utvärderingsarbete

 • för att skapa samarbets- och samverkansformer

 • för att insamla, gruppera och bedöma idéer

 • vid verksamhets- och kompetensanalyser

 • för processledning

Hur?

Opera genomförs i följande steg:

 • O står för Omedelbara egna tankar

 • P står för Parets tankar

 • E står för Exponera

 • R står för Rangordna

 • A står för Arrangera

Vad krävs av deltagarna?

Inga förhandskunskaper behövs. Under genomförandet av Opera krävs delaktighet och engagemang samt att man följer överenskomna "spelregler" och direktiv från processledaren.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren ska se till att deltagarna inte kritiserar eller kommenterar när en grupp presenterar sina förslag. En erfaren ledare låter deltagarna utföra den sista fasen. Ledaren är teknisk förflyttare av pappersarken. Ledaren planerar, startar och styr arbetsprocessen och avtalar om vidare åtgärder. Ledaren bör vara neutral, positiv och entusiasmerande samt ha insiktsförmåga.

Ledaren bör vara utbildad av Innotiimi. Läs mera på www.innotiimi.se

Att tänka på

A4 pappersark, tuschpennor, en tavla eller en vägg där man kan hänga upp pappersarken behövs om man träffas fysiskt.

Svårighetsgrad

Handledning rekommenderas. Kontakta Svenska studiecentralens personal om ni behöver en utbildad ledare eller annan handledning.

Tidsåtgång

En runda med Opera tar 30-40 minuter.