Studiecirkel

Studiecirkeln är en bra form för studier i grupp. Att arbeta i studiecirkel innebär att man tillsammans hjälps åt att söka kunskaper samtidigt som man drar nytta av de enskilda deltagarnas erfarenheter.

När?

För att diskutera kring och studera ett gemensamt tema.

Hur?

Det är i den lilla gruppens trygga och informella atmosfär som idéer och skaparkraft kan frigöras. Studiecirklar bygger på små grupper där lärande och personlig utveckling förenas, samtidigt som det ges plats för gemenskap och glädje.

I studiecirkeln hittar man inte den traditionella utbildningens hierarkiska form, där läraren förmedlar sina kunskaper uppifrån och ner till eleven. Istället bygger studiecirkeln på ett samspel där alla bidrar.

Det egna intresset för ämnet, varje persons bakgrund, erfarenheter, nyfikenhet och frågor är grundstenarna i cirkelarbetet. Det gör att varje deltagare i mycket högre grad är med och påverkar inriktning och resultat. Därför talar man ofta om "deltagare" och inte "elever". Därför har man "ledare" och inte "lärare".

Gruppen kommer gemensamt överens om målet med cirkeln. När det övergripande målet är uttalat måste sen konkreta delmål för varje cirkelsammankomst fastställas i samarbete med deltagarna.

Den första cirkelträffen bör inledas med att bekanta sig med varandra och med studiematerialet. Deltagarna ska fundera på vad de vill få ut av cirkeln. Under den första träffen diskuteras också hur många gånger man skall träffas.

Under följande sammankomster arbetar man vidare från det man kom överens om på första träffen.

På den sista träffen sammanfattar man vad som hänt, varför det blev som det blev, erfarenheter man gjort samt slutsatser man dragit.

Vad krävs av deltagarna?

De ska söka kunskap, vara aktiva, ställas inför utmaningar. Varje deltagare har en unik möjlighet att påverka uppläggningen av studierna.

Vad krävs av ledaren?

Den kanske viktigaste egenskapen för en ledare är lyhördhet, att kunna läsa av gruppen och vara flexibel nog att agera utifrån det man ser och upplever. Ledaren ska kunna byta spår när gruppen tröttnar, överraska, i tid upptäcka konflikter, se till att alla får komma till tals och söka samförstånd.

Det gäller att se deltagarna, komma ihåg namn, notera egenskaper och sedan se till att alla får tillfällighet att använda sina förtjänster. Ledaren bör arbeta via deltagarna.

En cirkelledares utgångspunkt är att möta deltagaren där han eller hon befinner sig. Att tillsammans med deltagarna söka det verkliga målet är bland det viktigaste för en ledare.

Att tänka på

En studiecirkel kan ordnas på plats eller på distans.

Svårighetsgrad

Ingen utomstående expertis behövs.

Tidsåtgång

Flera tillfällen.

Vill du starta en studiecirkel?

Läs mer och anmäl cirkeln till SFV:s studiecentral.