PMI

PMI står för Plus, Minus och Intressant.  

När?

Den är mycket användbar för att analysera ett problem och att lösa det. Den är nyttig för att få en helhetssyn på "vad problemet är", för att belysa konsekvenser av en fråga eller problemställning, för att klargöra sammanhang, för att få fram allas synpunkter i en grupp och för att få ett brett beslutsunderlag innan ett beslut fattas om något. Den fungerar också bra som utvärderingsmetod.

Hur?

Utgå från en fråga, en problemställning eller ett påstående. Lista först det som är plus: allt är tillåtet. Fortsätt därefter med minus. Låt alla synpunkter komma fram, värdera inte. Lista till slut det som är eller skulle kunna bli intressant med frågan. PMI kan gärna göras som grupparbete.

Bearbeta sedan kommentarerna enligt följande:

  • Vilka PLUS ska vi värna om i vardagen?

  • Vilka MINUS behöver vi göra något åt?

  • Vilka INTRESSANT verkar mest spännande för framtiden?

Vad krävs av deltagarna?

Det krävs inget speciellt.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren skall leda arbetet. Ledarens uppgift är att förklara att man ostrukturerat inte ska hoppa mellan P, M och I, utan att man tar allt positivt först och sedan går vidare till minus.

Att tänka på

Bra med stora väggytor för blad av blädderblock. Det är bra om deltagarna arbetar under en viss tidspress, åtminstone när plus, minus och intressant listas.

Svårighetsgrad

Lätt att genomföra.

Tidsåtgång

Kan genomföras på 30 minuter plus efterföljande diskussion.