Verktyg

Här finns olika verktyg som ni i föreningen kan använda i verksamheten – allt från hur man brainstormar fram nya idéer och utvecklar föreningen till utvärdering. Saknar du något verktyg här? Hör av dig till Föreningsresursen.

Kommunikationen är viktig och det finns ett särskilt avsnitt som tar upp  kommunikation som en del av föreningsarbetet.