Sök

Skattefria ersättningar?

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men löner och förmåner är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren. Läs mera »
22.02.2023 kl. 13:52

Trender och lagstiftningsförändringar som berör anställda

Arbete på distans, visselblåsning och familjeledighetsreformen. Vad behöver man som arbetsgivare vara medveten om?Läs mera »
28.11.2022 kl. 10:57

Föreningen som arbetsgivare

Då en förening besluter att anställa eller avlöna personal blir den också en arbetsgivare med alla de förpliktelser som det medför. Då är det viktigt att känna till de grundläggande principerna som reglerar arbetsförhållandet.Läs mera »
12.09.2022 kl. 21:00

Arbetsförhållande

Ett arbetsförhållande uppstår mellan arbetsgivaren och arbetstagaren då arbetstagaren enligt överenskommelse påbörjat arbete för arbetsgivarens räkning.Läs mera »
12.09.2022 kl. 19:00

Löner och arvoden

Före utbetalning av löner är det viktigt att parterna skriver under ett arbetsavtal.Läs mera »
12.09.2022 kl. 17:00

Arbetstider

Med arbetstid avses all sådan tid under vilken arbetstagaren arbetar.Läs mera »
12.09.2022 kl. 15:00

Semester

Om semestrar regleras detaljerat i semesterlagen. Tillämpningar och extra förmåner kan regleras genom kollektivavtal.Läs mera »
12.09.2022 kl. 13:00

Arbetsavtal som upphör

Arbetsavtal kan vara tidsbundet och utgå i enlighet med avtalet. Det kan också upphöra genom uppsägning eller hävning.Läs mera »
12.09.2022 kl. 11:00

Arbetarskydd

Grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Läs mera »
12.09.2022 kl. 09:00

Rekrytera personal

Att hitta nya medarbetare och styrelseledamöter har blivit en alltmer omfattande uppgift. Analysera behovet, vilken kompetens behövs? Ordna rekryteringen professionellt.Läs mera »
12.09.2022 kl. 07:00