Sök

Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningsmötet av medlemmarna. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och ordning samt föreningens stadgar och föreningsmötets beslut. I föreningslagen (678/2010) poängteras också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och ekonomi.Läs mera »
09.09.2022 kl. 21:00

Val av styrelse

I föreningens stadgar anges när och hur styrelsen och dess ordförande väljs. Det kan göras endast på ett föreningsmöte (medlemsmöte). Läs mera »
09.09.2022 kl. 19:00

Styrelsens ansvar

Styrelsemötena är en central punkt i styrelsens arbete. Under styrelsemötena fattas beslut, rapporteras vad som blivit gjort och hur arbetsuppgifterna fördelas. Läs mera »
09.09.2022 kl. 17:00

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer: förbereda, verkställa, fatta egna beslut och förvalta.Läs mera »
09.09.2022 kl. 15:00

Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet mellan två föreningsmöten, sinsemellan delar styrelsemedlemmarna på uppgifterna utgående från tid och kompetens.Läs mera »
09.09.2022 kl. 13:00

Vad händer om en styrelse avgår?

En förening kan aldrig vara utan beslutför styrelse. Den gamla styrelsen fortsätter alltså tills en ny har valts.Läs mera »
09.09.2022 kl. 09:00

Verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen står det vilken verksamhet föreningen har planerat för ett visst år och i budgeten vilka inkomster och utgifter föreningen har för samma år.Läs mera »
30.12.2022 kl. 13:47