Kurs: Att skriva föreningens historik

Hur ska man göra om man vill skriva föreningens historik och vad behöver man tänka på?

Många föreningar står inför ett jubileum eller funderar av andra orsaker på att dokumentera sin historia. Men hur ska man göra om man vill skriva föreningens historik och vad behöver man tänka på? Kom med på en digital kurs under fyra tillfällen om hur man skriver föreningens historik med start den 28 mars. Du kan välja mellan att delta i alla tillfällen eller valfritt tillfälle.

Program

Tisdag 28.3 kl. 18.30–20. Henry Nygård – Upplägg av arbetet. Hur undviker man misstag, effektiverar arbetet och går från text till färdig bok?

Torsdag 30.3 kl. 18.30–20. Nils Erik Villstrand – Källor, källhänvisning och källkritik. Var hittar man material och vad kan man utläsa av källorna?

Tisdag 11.4 kl. 18.30–19.15. Tove Ørsted – Rättigheter och användning av bilder i tryck och digitalt.
Kl 19.15 – 20 Susanne Lagus - Varifrån kan föreningar ansöka om bidrag för arbetet med föreningens historik?

Torsdag 13.4 kl. 18.30–20. Christoffer Holm – Intervjuteknik, skrivprocessen och användning av materialet. Vilka frågor ska man ställa vid en intervju och hur kan man använda materialet för till exempel teater eller film?

Kursen riktar sig till föreningsaktiva som är intresserade av att dokumentera föreningens historia. Du kan ställa frågor till föreläsarna på förhand i samband med anmälan och under själva kurstillfällena.

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Hembygdsförbund, Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Svenska folkskolans vänner.

Anmäl dig här: