Arbetstidslagen har förnyats

10.02.2020 kl. 14:06
Den helt förnyade arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020. Vi kan inte på denna plats redogöra för alla ändringar men det är skäl för föreningar med anställda funktionärer att bekanta sig med ändringarna.

Målet har varit att förtydliga lagens tillämpning och arbetstagarnas rättigheter. Bland det som ändrats är gränser för arbetstiden och hur man arrangerar den. Allmänt kan sägas att det finns större möjligheter till flexibilitet med arbetstiderna. I lagen har också nu beaktats att ett arbete numera kan utföras var som helst. Det går lättare att kombinera arbetstid med fritid. I lagen finns också bestämmelser om arbetstidsbanker. Dessa har tidigare ingått enbart i kollektivavtal.