Lättnader för föreningar i inkomstregistret

10.02.2020 kl. 13:51
Från början av år 2020 har beviljats vissa lättnader för föreningar angående anmälningar till Inkomstregistret. Dessutom behöver inte små tävlingspriser längre anmälas.

Bl.a. följande ändringar gäller för föreningars anmälningar till Inkomstregistret:

1. Anmälningstiden för ringa prestationer av engångsnatur förlängs. Det innebär att betalningar eller förmåner  under 200 euro nu kan anmälas senast den 5 dagen i följande kalendermånad. Notera att detta inte gäller återkommande betalningar till samma mottagare.

2. Om föreningen har flera små presationer som nu anmäls senare skall alla presationer anmälas separat också i fortsättningen. Det går alltså inte att addera många små prestationer i samma anmälan.

3. Tävlingspriser på under 100 euro behöver inte längre anmälas till Inkomstregistret om inte den tävlande står i anställningsförhållande till utbetalaren.

4. Förseningsavgifter börjar tillämpas först år 2021 på föresenade anmälningar till Inkomstregistret

 

Mera information ger Inkomstregistret och skatt.fi