Aktuellt

Fortnox och Briox

Webbhuset Ab har gjort avtal med företaget Briox om att överföra alla Webbhusets bokföringskunder i Fortnox till Briox. I och med överföringen upphör Föreningsresursens stöd för användningen av Fortnox. Läs mera »
16.10.2018 kl. 09:27

Kompletterad information om GDPR

SFV har publicerat mera information om EU:s dataskyddsreform. Ny är informationen om vad artikel 13 innebär och en modell för hur föreningarna kan beskriva sitt dataskyddsarbete. Läs mera »
27.04.2018 kl. 10:51

Dataskyddslagen till Riksdagen

Regeringen sände 1.3.2018 propositionen för ny dataskyddslag (RP 9/2018) till riksdagen. Dataskyddslagen ska komplettera EU:s allmänna dataskydds-förordning (GDPR), som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddslagen innehåller viktiga bestämmelser som föreningar bör känna till. Läs mera »
06.03.2018 kl. 13:39

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Observera att bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken betyder det att du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men webbplatsen kan inte betraktas eller hänvisas till som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Kört fast med bokföringen?
Till helpdesk »


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »