Aktuellt

Ändringar i Föreningslagen trädde i kraft 11.7.22

De ändringarna i Föreningslagen som har gjorts berör medlemmarnas beslutanderätt, möteskallelse, medlemmarnas rösträtt och deltaganderätt, beslutsförfarande, förrättande av val samt omröstnings- och valordning.Läs mera »

Möjligheten till distansdeltagande ändras i föreningslagen

Pandemin har begränsat föreningarnas möjligheter att ordna fysiska möten. I den proposition som avgetts till Riksdagen görs ändringar som syftar till att bl.a. underlätta distansdeltagandet. Målet är att lagen ska träda i kraft 1.7.2022.Läs mera »

Ekonomistadga för föreningar

Har din förening någon ekonomistadga? I den framgår hur ekonomin ska skötas i föreningen, vilket är till hjälp för förtroendevalda men också för eventuella anställda.Läs mera »

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


 

 


 


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Materialet är inte public domain. Bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men inga utfästelser ges gällande giltighet: webbplatsen kan inte betraktas som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du alltid bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.