Styrelsen avgår

Ibland kan det uppstå situationer då en del av eller t.o.m. hela styrelsen avgår.  Eller att den gamla styrelsens mandatperiod har tagit slut utan att en ny styrelse valts. En sådan situation kan uppstå om medlemsmötet har hållits för sent, eller om mötet inte lyckats välja en ny ordförande eller styrelse.

En förening kan aldrig vara utan beslutför styrelse. Den gamla styrelsen är alltså tvungen att fortsätta tills en ny har valts. Den primära uppgiften är då att sammankalla till ett medlemsmöte som väljer ny styrelse. Vägrar den avgående styrelsen att göra detta skall regionförvaltningsverket kalla till medlemsmöte.

En styrelsemedlem kan avgå mitt i perioden när som helst och av vilken orsak som helst.