Personuppgifter i föreningar, till exempel medlemsregister, skall behandlas med stort ansvar och väldokumenterat. I maj 2018 ersatte EU:s nya allmänna dataskyddsförodning (GDPR) de nationella register- och personuppgiftslagstiftningarna. 

 

GDPR i korthet Det viktigaste om GDPR
GDPR i detalj En utförligare beskrivning dataskyddsförordningen