Utlämnande av personuppgifter

Föreningarna får informera medlemmarna om sin verksamhet, detta betraktas inte som direktmarknadsföring. Medlemsuppgifterna får inte utlämnas till tredje part i direktmarknadsföringssyfte utan medlemmens tillstånd. 

Att lägga ut medlemsuppgifter på internet, till exempel på föreningens hemsida, är inte möjligt utan medlemmens entydigt givna samtycke.

 

Förstöring av personuppgifter

Så länge medlemmen är medlem av föreningen förvaras hens uppgifter. Då medlemmen slutar skall personens uppgifter i princip förstöras, emedan det inte efter det finns någon grund till att uppgifterna finns med i medlemsregistret.