Förvaringstider för dokument

 

Dokument Form Förvaringstid
Affärskorrespondens papper, elektroniskt 6 år
Arbetsansökningar icke valda papper, elektroniskt 2 år
Arbetsansökningar valda personer papper, elektroniskt  evigt
 
Arbetsbetyg  papper, elektroniskt 10 år
Bokföringens huvudbok  papper, elektroniskt 10 år
Dokument gällande uppsägning papper  6 år
Försäkringsbrev papper 10 år efter förs.period.slut
Kassabok papper, elektroniskt 10 år
Kontoplan papper, elektroniskt  10 år
Kontoverifikat  papper 6 år efter revisionen
Korrespondens papper enligt omdöme
Lönekort och arvoden papper, elektroniskt minst 10 år, gärna längre
Personförteckning papper evigt
Personregister adb hålla ajour
Protokoll, föreningens, styrelsen papper evigt
Revisionsberättelse papper evigt
Semesterlista  papper, elektroniskt 5 år /enl.omdöme
Övertidsanmälan, -betalning papper, elektroniskt 10 år
Övriga personregister, förteckningar papper, adb tjänstetiden + 6 år

 

Utförlig förteckning finns i boken Säylyykö sähköinen ja kuinka kauan?", Liikearkistoyhdistys ry julkaisuja 19