Styrelsearbete

Här hittar du information om styrelsen, hur den väljs och styrelsens ansvar och uppgifter.

Under rubriken mötesteknik finns det information om olika möten och dokument såsom möteskallelse, föredragningslista och protokoll. Kom också ihåg att möten får och ska vara roliga. Välplanerade och förberedda möten är också effektiva.

Arkivering är viktigt och nödvändigt och här får du information om vad som ska arkiveras och hur.

Hur ser föreningens medlemsregister ut? Vilka personuppgifter får man samla in för medlemsregistret och hur ska man handskas med dessa uppgifter?

Med anledning av EU:s dataskyddsreform GDPR har vi under rubriken Personuppgifter om vad föreningar bör beakta gällande GDPR.