VisVardi

VisVardi är en utvärderingsmetod utarbetad av Studieförbundet Vuxenskolan, Sverige, Svenska folkskolans vänner, Finland och Svenska Kyrkan, Sverige. Metoden är utvecklad för hållbarhetsredovisning av organisationer, föreningar och sociala företag.

VisVardi är en redovisning av en organisations mål och aktiviteter utifrån dess värdegrund, för att bidra till ett hållbart samhälle. Syftet med VisVardi-metoden är att visa på den egna organisationens eller föreningens samhällsnytta som synliggörs genom att organisationens sociala och miljömässiga resultat redovisas.

Hur gör man en VisVardi-utvärdering av sin organisation, förening eller sitt byalag?

VisVardi-metoden bygger på sju olika arbetsmoment, där ett moment omfattar ca 3 studiecirkeltimmar. De sju arbetsmomenten är: Vår värdegrund, vem är våra intressenter, vilka är våra samhällsmål, genomföringsfasen, mätfasen, rapport och granskning. En VisVardi utvärdering beräknas ta upp till ett år, men kan göras på kortare tid om arbetsgruppen så vill.

VisVardi-arbetet är specifikt för varje användarorganisation och -förening, därför anmäler man sitt intresse till studiecentralen och därefter får man ett eget användarnamn och lösenord för den egna VisVardi-gruppen.

Nyttan med en VisVardi rapport

När det färdiga VisVardi-arbetet är klart har man en granskad och värderad rapport som klart och tydligt berättar om organisationens eller föreningens värdegrund samt föreningens samhällsmål. Denna rapport kan med fördel bifogas till ansökning av verksamhetsbidrag eller projektfinansiering. Dessutom kan rapporten delges olika myndigheter som är intresserade av föreningens samhällsnytta.

Mera information

Ta gärna kontakt med Svenska folkskolans vänners kontaktperson och verifierade granskare: Beatrice Östman, verksamhetsombud. Kontaktuppgifter finns här.