Framtidsdialog

Framtidsdialogen passar lika bra för framtidsdiskussioner i en förening som i en by. Metoden är utarbetad av medarbetarna på konsultföretaget Kairos Future AB i Sverige. Syftet med framtidsdialogen är att identifiera omvärldsutmaningar, problem, visioner, strategier och aktiviteter. Framtidsdialogen är ett arbetssätt där alla tillåts utväxla synsätt, idéer och argument. Metoden tolererar en viss oenighet men dialogen bör leda till överenskommelser som sedan utgör grunder till praktisk handling.

När kan man använda denna metod?

Metoden kan med fördel användas för att skapa en handlingsplan att arbeta efter under de kommande åren. Den kan också användas för att ta fram och bearbeta visioner och för att göra en långsiktigare strategi.

Hur genomförs metoden?

Metoden genomförs i fyra faser: Visioner, hinder, strategier, handlingsplan. Metoden beskrivs närmare i Metoder för framtidsdiskussion i grupp som det finns en länk till längst ner på sidan.

Vad krävs av deltagarna?

De ska ha ett gemensamt intresse. Deltagarna kan vara upp till 200 personer.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren ska planera genomförandet och leda arbetet genom de olika faserna. Ledaren ska fungera som färdledare, observatör, uppmuntrare och utmanare.

Vad krävs rent praktiskt?

Det är bra att ha tillgång till utrymmen där man kan flytta på bord och stolar. Tillgång till små grupprum bör finnas. Dator + projektor, papper och pennor bör finnas.

Svårighetsgrad

Handledning rekommenderas. Kontakta Svenska studiecentralen om ni vill ha handledning eller noggrannare instruktioner.

Tidsåtgång

För att hinna med framtidsdialogens alla faser behövs det 1-1,5 dagar.

Litteratur

Metoder för framtidsdiskussion i grupp - Christine Widd (utgiven av Svenska studiecentralen)