Byaplanering

Byaplanering är en demokratisk process där målet är att engagera alla invånare i utvecklingen av byn. Man planerar några år framåt och säger vad man vill göra under de kommande åren i byn; vad man skall satsa på och vad man vill att skall hända i byn. Byaplanen är ett verktyg som kan användas i många olika sammanhang, för att motivera projektansökningar, när man förhandlar med kommun och andra myndigheter och inte minst för att systematisera byns egna aktiviteter och resurser.

Byaplaneringen sker på byns villkor. Det finns inga absoluta mallar för hur en byaplan skall se ut, huvudsaken är att planen uttrycker byns gemensamma vilja utgående från byns möjligheter och problem. Byaplanen måste vara väl förankrad i byn för att fylla sin funktion. Ofta leds en byaplansprocess av en byaförening som annars också har i sina strävanden att arbeta för att byn skall utvecklas i en för byn och byborna positiv riktning.

Byaplaneringen har flitigt använts i Österbotten, Finland sedan 1997. Det finns ett sextiotal uppgjorda byaplaner.

Länkar