Metoder

Vad har man för nytta av metoder? Metoder ger struktur och fokus till utvecklingsarbete i till exempel föreningar, organisationer och grupper. Metoderna skall vara direkt användbara i praktiskt arbete.

Här presenteras några metoder som kan vara till nytta i föreningen. Metoderna som presenteras här har samlats in och prövats i projektet "Metoder och handledning för lokal organisations- och verksamhetsutveckling" under åren 2003-2005. Från och med år 2006 har metodmaterialet utvecklats inom Metodcentret, ett kompetenscentrum för metoder där vi samlar, utvärderar och utvecklar metoder som alla strävar till att uppnå högre kompetens för grupper, organisationer och nätverk.