Hur orkar jag fortsätta att vara en eldsjäl

För att orka som eldsjäl gäller det att både känna sig själv och också måna om sig själv. När man har drivkraften och fungerar som den drivande personen kan det leda till att man tröttar ut sig själv och andra. Risken finns också att andra inte känner lika stort engagemang. Då är det tid att stanna upp och ställa sig frågan: vad är det som inte är bra.

Aktiva personer vinner på att finna egna kantarellställen för att bibehålla orken. De som inspirerar andra behöver själva bränsle. Speciellt organisationer och deras ledare bör ha stödpunkter och inte köra sina race ensamma. Idéer vinner på att förankras bra hos medarbetarna, goda relationer byggas upp och underhållas, andras styrkor tas till vara. Framför allt gäller det att dela på allting. Annars blir chefen ensam. För att undvika sådana situationer skall ledarna kontinuerligt se över sina nätverk och också bygga upp nya kontakter. Samma gäller medarbetarna, de skall tillåtas ta och odla egna kontakter.

Bästa sättet att motivera andra är att se till att de får vara med och ha åsikter. De ska också känna sig trygga både med budskapet och metoden att förmedla det. Alla vinner på att det råder en öppen och trygg anda i organisationen. Osäkerhet i grupper föder inte kreativitet och framåtanda, att lita på varandra är däremot bättre byggstenar för framgång.

Ivriga personer skall lära sig att allting behöver inte vara klart på nolltid. Ingen orkar i längden brinna 24 timmar i dygnet. Också eldsjälar skall sätta gränser på sin egen nivå. Ta vara på andras resurser, inte ens eldsjälar behöver kunna allting. Speciellt eldsjälar i ledarposition bör ha en helhetssyn och omge sig med olika kompetenser och utnyttja befintliga nätverk. Det lönar sig att lära sig de andras starka sidor. Riktiga eldsjälar delar med sig av uppgifter och erfarenheter och tränar också upp sig själv att be om hjälp. Det är ett bra sätt att sköta om sig själv. Eget andrum och reflektion är dessutom tidvis nödvändiga. Annars kan aktiviteterna leda till berusning och man fungerar inte realistiskt.

Många personliga egenskaper är bra att ha, men vissa starka sidor kan samtidigt bli en svaghet, speciellt om man kräver lika mycket av andra. Till exempel verbal förmåga är till fördel, men i andra fall kan ändå analytisk förmåga vara en större tillgång.

Eldsjälar kläcker många idéer. Viktigt är att skriva ner dem. Bra idéer står sig, andra blir hugskott. Ibland kan det också vara bra att sova på saken.

Produktivitet är inte alltid det samma som effektivitet. Hög handlingsberedskap betyder inte att man är effektiv på djupet.

Somliga får kraft av att skriva dagbok eller varje dag teckna upp vad man lärt sig. Eller man kan göra en PMI – en lista med plus, minus och intressanta saker som hänt. Rekommenderas att nya ledare efter varje möte stannar upp och reflekterar över vad gjorde jag bra, vad kunde jag ha gjort annorlunda.

Eldsjälar får andra med sig. De ser vad andra är bra på och vad de vill göra. Suveräna ledare plockar fram andras resurser och låter dem lyckas och lysa.

Viktigt är också att i grupper och projekt mixa äldre och yngre med olika slags erfarenheter. Roterande uppgifter stimulerar till engagemang. Eldsjälar kan också provocera, ompröva gammalt och göra nytt.

Egotrippare blir snart martyrer. När det dyker upp tankar om att andra är lata eller dumma är det tid att stanna upp och säga till sig själv: Hallå, vart är jag på väg. Alla har något att ge - det gäller att locka fram det.

Attityder syns. En positiv framtoning inspirerar. Eldsjälar uppmuntrar, uppskattar andras jobb och ger tack. De tar inte så mycket för givet utan värdesätter det lilla i vardagen, ser det positiva, ser möjligheter, ser det som är glatt och talar också om det. Eldsjälar stöttar det som är bra, men kan också ge konstruktiv kritik. Ärlighet lönar sig.