Ledarskap är makt

Ledarskap förutsätter makt, att ha makt, ta makt, få makt. En aspekt är ledarens eget förhållningssätt till makt. En ordförande kan se sig själv som en person med inflytande. En annan aspekt är makt i förhållande till andra människor, om de är beredda att ge makt och i så fall varför.

Det finns två huvudformer av makt – strukturell och personlig makt.

Basen för strukturell makt är en bestämd roll i förhållande till andra. Styrkan i den strukturella makten bestäms utifrån, men hur stark den i praktiken blir beror på hur kraftigt rollen markeras. Makten ges mot ett ansvar för vad som sker i verksamheten. Tidigare var den strukturella makten stark. De tidigare starka rollerna är inte så starka längre, men fungerar ännu rent formellt.

Den makt en ledare mera har att lita till är den personliga. Den ger andra till en ledare utgående från hur personen är eller gör. Basen är personen själv. Personlig makt får en ledare som man har förtroende för. Personlig makt kan man också få därför att andra är rädda. Det är säkrast att låta ledaren få sin vilja fram för annars blir det så tråkigt eller besvärligt.

Makt innebär att kunna påverka sin omgivning. Makt kan också utövas för att sabotera, förhindra, tiga, säga nej. Alla i en grupp kan få personlig makt.

Skillnaden är att en ledare har ansvar uppåt. I alla grupper pågår alltid en mer eller mindre stark kamp om personlig makt. Ibland är den tydlig, ibland är den omedveten. Obalans mellan personlig och strukturell makt skapar på sikt osäkerhet och förvirring i en grupp. Om någon anstränger sig för att få inflytande i gruppen, använd det till något positivt. Delegera till exempel mera ansvar åt den personen, så blir det mera balans.

Är ordföranden född till ledare? Knappast alla. Många får med tiden en naturlig auktoriet. Den kan man lära sig genom övning, till exempel genom att fungera som en eldsjäl och visa personligt engagemang och entusiasm, ha ett äkta intresse för sina uppgifter och sina medagerande. Sund människokännedom är till fördel, speciellt att känna sig själv och veta varför man reagerar på ett visst sätt i vissa situationer, vet var man står och vad man står för, vara realist med visioner. Framför allt själv delta i verksamheten och involvera andra, inte bara dela ut order.