Föreningsarbete

Här finns information om information inom föreningen och olika informationskanaler. Information handlar om vad vill vi berätta, när och på vilket sätt. Här finns information om ledarskap, planering, utveckling och utvärdering av verksamheten.

Här finns också förslag på olika metoder som kan användas inom föreningsarbete.