Föreningsarbete

Här finns information om information inom föreningen och olika informationskanaler. Information handlar om vad vill vi berätta, när och på vilket sätt. Här finns information om ledarskap, planering, utveckling och utvärdering av verksamheten.

Vi går igenom hur man rekryterar personal och medlemmar. Här finns också förslag på olika metoder som kan användas inom föreningsarbete.

På SFV:s webbplats finns metodböcker som har getts ut i samband med olika projekt där SFV:s studiecentralsverksamhet varit involverad. Böckerna kan med fördel användas av olika föreningar och grupper. Böckerna kan laddas ner som pdf och de flesta böcker finns också i pappersformat. De är gratis.