Arbetstider

Den regelbundna arbetstiden kan vara högst 8 timmar per dag eller 40 timmar i veckan. För kontorsarbete är den i regel något kortare. En vanlig byråarbetstid är 7 timmar 15 minuter per dag eller 36 timmar och 15 minuter per vecka. Också 37 timmar per vecka är vanligt. Notera att arbetstagaren enligt arbetstidslagen bör hålla minst en 30 minuters paus under arbetsdagen om arbetstiden överstiger 6 timmar. Pausen räknas inte till arbetstiden och den skall dras av oberoende om löntagaren håller paus eller ej. De som har 40 timmars arbetsvecka får i stället extra lediga sk."pekkasdagar". Även kortare arbetsdagar är möjliga. Arbetstiden fastställs i arbetsavtalet.

Resan till och från arbetet räknas inte som arbetstid.

Arbetstagaren har rätt till övertids- och söndagstillägg om han blir kommenderad att arbeta en viss obekväm arbetstid. Vanligen ges kompensationen i motsvarande ledig tid. Om däremot arbetstagaren frivilligt flyttar på sin arbetstid till kvällar och veckoslut så är det enbart fråga om så kallad flextid (outjämnad arbetstid) som inte kompenseras med förlängning.

Om det är fråga om mycket arbete utom vanlig arbetstid är det skäl att redan i arbetsavtalet komma överens om hur detta kompenseras. I kollektivavtal kan förekomma mycket specificerade bestämmelser om arbetstider och hur de ersätts.

Över utförd arbetstid måste föras bok. Enklast går det så att arbetstagaren själv bokför sin arbetstid som arbetsgivaren sedan godkänner i efterskott.

Mera information i Arbetstidslagen.