Artikel

Distansdeltagande ännu möjligt

En temporär avvikelse från Föreningslagen gör det möjligt att fram till 30.6.2022 delta i föreningsmöten på distans även om det inte nämns i föreningens egna stadgar.Läs mera »
11.11.2021 kl. 12:42

En ny temporär lag som berör föreningar

Nu kan föreningar senarelägga sina föreningsmöten. Detta är ikraft till september 2021.Läs mera »
20.05.2021 kl. 10:14

Hur ska vi göra under coronan?

Här samlar vi information om vad du och din förening ska tänka på angående corona.Läs mera »
25.02.2021 kl. 14:09

Förändringar i föreningslagen på kommande

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet arbetar med att förnya föreningslagen, det här innebär bl.a. ändringar kring möten på distans.Läs mera »
25.02.2021 kl. 12:15

Godkännande av bokslut på distans

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att godkänna och underteckna föreningens bokslut. Hur skall man göra om bokslutet godkänns på ett distansmöte?Läs mera »
21.01.2021 kl. 10:29