Funderar du på att grunda en förening?

Under den här rubriken finns det all information som du behöver om du ska grunda en förening. Information om olika föreningstyper, om skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad förening, hur man gör när man grundar och registrerar en förening.

Det finns också information om medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter, medlemsavgift, vem som besluter i föreningen och hur man upplöser en förening eller slår samman flera föreningar.

I ett konkret exempel om den fiktiva föreningen Hemfrid kan du läsa om en förening från början till slut.