Från registrering till upplösning

Under den här rubriken "Allmänt om föreningsarbete" finns allmän information om föreningsarbete. Hur man gör när man grundar en förening, skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad förening och allt du behöver veta om stadgar. 

Det finns också information om medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter, medlemsavgift, vem som besluter i föreningen och hur man upplöser en förening eller slår samman flera föreningar.

I ett konkret exempel om den fiktiva föreningen "Trädgårdens vänner" kan du läsa om en förening från början till slut.